Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2012

doubts
Wszyscy mamy kogoś kogo kochamy najbardziej na świecie i nigdy nie przestaniemy.
Reposted fromkonwalia konwalia vianieuciekaj nieuciekaj
doubts
8736 b40b
Reposted fromMeneroth Meneroth viakarr4mba karr4mba
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
doubts
4397 470f
Reposted fromdhamma dhamma vianieuciekaj nieuciekaj
doubts
Wybrałam Ciebie. Z jasnym umysłem, sercem i głową wybrałam Ciebie. Gdybym musiała zrobić to jeszcze raz, też zdecydowałabym się na Ciebie, bez wahania.
— gdybyś tylko wiedział.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj vianieuciekaj nieuciekaj
doubts

Bo trzeba rąk dotykać,

Ale tych co się chce

— Miron Białoszewski
Reposted fromzazu zazu viaharridan harridan

September 08 2012

doubts
6670 54d4
- mam tak teraz...
Reposted fromdziewcze dziewcze viaSayid Sayid
doubts
Czasem sam nie wiesz ile dla kogoś znaczysz...
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamirabell mirabell
doubts
doubts
generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta....
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamirabell mirabell
doubts
Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium.
— Emil Cioran
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viagoby goby
doubts
Nie mam wyboru, ale ciągle wybieram Ciebie.
— znalezione
Reposted fromkingswayy kingswayy viagoby goby
doubts
9051 4ccc
doubts
1909 3d43
Reposted frommiserable miserable viatouchthesky touchthesky
doubts
5751 f977
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viatouchthesky touchthesky
doubts
Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll
Reposted fromeklerrka eklerrka viadrinkmysoul drinkmysoul
doubts
6964 7405
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul
doubts
6989 a0c5
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul
doubts
7010 0192
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul
doubts
rodzice nawet nie wiedzą, że ich dzieci wypiły więcej wódki w miesiąc niż oni w cały rok.
Reposted fromjajebie jajebie viadrinkmysoul drinkmysoul

August 10 2012

doubts
boję się że nie można mnie kochać
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter viaswit swit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...